Επικοινωνία

*
*
*
*
Contact

info@olixoil.com

Olix Oil International Limited - 66 Old Bakery Street, Valetta, Malta

Olix Oil Limited - Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, Χαλάνδρι 15232 , Ελλάδα

Olix Oil Plant - Βιομηχανική Περιοχή, Πάτρα

Olix Oil U.S.A. LLC - 345 E 37th ST RM 302, New York, NY 10016, USA