Το νέο ισπανικό πρότυπο ποιότητας, παρουσίαση και ανάλυση

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021

 

Σύμφωνα με την έγκυρη Olimerca, το νέο πρότυπο έχει 3 στόχους:
 
Α) Να προσδώσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, ειδικά στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί ένα εμβληματικό προϊόν για τον αγροδιατροφικό τομέα της Ισπανίας και της Μεσογειακής Διατροφής.
 
Β) Να ικανοποιήσει το αίτημα του καταναλωτικού κοινού για μεγαλύτερη διαφάνεια
 
Γ) Να ικανοποιήσει ένα ιστορικό αίτημα του ισπανικού ελαιοκομικού τομέα, καθώς το προηγούμενο πρότυπο χρονολογείται από το 1983 (!).