Καριέρα

ΚΑΡΙΕΡΑ

Οι άνθρωποι αποτελούν ένα από τον πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της Olix Oil Ltd.

Η εταιρεία αποτελείται από μία ομάδα από δημιουργικούς ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση, ο κάθε ένας στον τομέα του. Η ανάπτυξη και συντήρηση κλίματος ομαδικότητας, συνεργασίας και σύμπνοιας, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της OlixOil. Όλοι οι εργαζόμενοι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και τους ίδιους στόχους, αποδίδοντας εξαιρετικό αποτέλεσμα εσωτερικά ανταποκρινόμενοι με ακρίβεια στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, λειτουργώντας ταυτόχρονα με γνώμονα προς όφελος του πελάτη.

Προσλαμβάνουμε φιλόδοξους και ταλαντούχους ανθρώπους με πάθος, με σκοπό τη διατήρηση, ανάπτυξη και προσωπική τους εξέλιξη. Διαδικασία που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη και ανάπτυξη της ίδιας της Εταιρείας.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας στην Olix Oil Ltd, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή σε: personnel@olixoil.com.