Νέα

Το ελληνικό ελαιόλαδο αποκτά ΠΓΕ και στην Ινδία - ΠΟΠ Καλαμάτα
Νεότερα από τον κλάδο και την παγκόσμια αγορά του ελαιολάδου
Οι τιμές όπως διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο
Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα καθώς. και οι έρευνες σχετικά με το ελαιόλαδο και την υγεία